Compis 28


Åsikt inskickad

av kjell, 2009-09-05
kjell@isaab.se


Båtens årsmodell:

1976

Års erfarenhetet av modellen:

3 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Bra på kryssen, vasst förskepp ger mjuk gång i motsjö. Läns är inte båtens bästa bog. Stabil. Tål vind men blir lättare att segla om man revar.

Hur det är att bo i båten:

Utmärkt för två personer. Har varit 3 + barn och det fungerar bra. Stickkojen är stuvutrymmet. Pentryt bra särskilt tack vare den sb förskjutna ruffnedgången. Torr inombords. Bra stuvutrymmen kring pentryt

Positiva egenskaper:

Seglingsegenskaperna, boende + pentryt, stor sittbrunn, stuvutrymmen.

Problem / svaga punkter:

Läckage i fönstren. Sittbrunnen väl stor vid segling. Sikt föröver för korta personer med uppfälld sprayhood, trångt kring motorn (under sittbrunnsdurken)

Genomförda förbättringar:

Motorbyte (till samma - Yanmar), propelleraxeltätning, elsystemet + central, rullgenua, akterstagtrim, peke. Målat däck och sittbrunn. Fernissat inredningen mm

Övriga kommentarer:

Mycket båt för pengarna, får anses vara undervärderad