Facil 355XO


Åsikt inskickad

av Fred Ögren, 2004-10-19
si.gren@telia.com


Båtens årsmodell:

1989

Års erfarenhetet av modellen:

15 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Namnet Facil xo 355 där Xo står för extra ordinär stämmer bra in på båten.Snabb med mycket goda seglingsegenskaper.En mycket potensiell båt både på tävlingsbanan och vid familjesegling.

Hur det är att bo i båten:

Båten fungerar bra som familjebåt sovplats för fem personer och ändå fri salong, den femte personen i kojen bakom toaletten. Pentryt och toalett väl planerat.

Positiva egenskaper:

Seglingsegenskapena i kombination med välplanerade innerutrymmen med mycke trä känsla invändigt.Stor och rymlig sittbrunn med en skotbänk som kan demonteras,i hamn. Lätt att manövrera även i trånga hamnar vänder på sin egen längd. Kortsagt en kanonbåt.

Problem / svaga punkter:

Kort skotbänk.

Genomförda förbättringar:

Mahognygolv i hela båten,inga synliga plastytor inne på durken.Rullfock där rullen är nedsänkt under däck. Stripes i marinblått.Förstärkning kölsvin bottenstockar,under vattentank,mitt mot prntryt och en mitt på kölen. Totalt tre förstärkningar.

Övriga kommentarer:

Vi har totalt seglat ca 17000 distans med båten,i alla förekommande väder och alla Svenska vatten.