SXK:s bojar

Här kan man ställa alla typer av segelbåtsrelaterade frågor som inte passar i någon annan kategori
Användarvisningsbild
Seawolf
Diamantmedlem
Inlägg: 1728
Blev medlem: mån 24 okt 2005, 15:27

Re: SXK:s bojar

Inlägg av Seawolf » fre 20 aug 2010, 05:37

Vad gäller bojar allmänt är det logiskt så här egentligen:

Förutsatt att vattenområdesägaren har godkänt att bojen får finnas, så kan alla som vill använda bojen göra det om den är ledig. Detta oavsett eventuella texter på den säger att den är privat eller ej. Hypotetiskt kan man stöda sig på allemansrättolkningar som finns från diverse offentliga organisationer, där det bl.a. uttyds att det endast är närhet till "tomtområdet" där allemansrätten inte gäller, och att utplacering av diverse ovårdade och uppenbart oanvända rabatter, stolar, bryggor, skyltar osv. INTE förvandlar allmän mark till sådan tomtmark. Enligt sådana ut-tolkningar kan man även låna en brygga som ägaren inte använder så länge man inte lämnar sin båt, utan man kan avlägsna sig om ägaren behöver bryggan.

Samma resonemang medför då att ALLA bojar är OK att använda så länge de är lediga, så länge de inte finns på "tomtområdet" och så länge ägaren inte behöver dem.

För SXK:s bojar innebär att alla kan använda dem, men att alla SXK-medlemmar som uppfyller SXK:s bojreglemetes krav, kan hävda att andra måste lämna bojar de lånat enligt allemansrtätten, eftersom ägarrepresentanten behöver den.

Vad gäller en attraktiv ankringsplats blir det så att den förste som kommer till platsen väljer var han vill lägga sig, inklusive eventuell privat boj eller via eget ankare. Sen kommer näste att välja det näst bästa stället osv. Men om en "bojägare" kommer och hävdar sin rättighet till den privata bojen som lånats enligt allemansrätten, så måste han lämna bojen och ankra. Om han då finner att lediga ankringsplatser inte duger, får han skylla sig själv, för hade han valt den näst bästa platsen med eget ankare från början hade det varit bättre....

Svårare är det inte.
Senast redigerad av 1 Seawolf, redigerad totalt 0 gånger.
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it. "

Användarvisningsbild
Anders S
Diamantmedlem
Inlägg: 11416
Blev medlem: fre 20 maj 2005, 07:23
Ort: Sandö hamn (Onsala)

Re: SXK:s bojar, liten förtöjningslära

Inlägg av Anders S » fre 20 aug 2010, 07:08

App, app, app, Seawolf ! Så kan man inte resonera. Det är korrekt att man enligt gammal hävd kan ta bryggplats på främmande bryggor, men det är inte allemansrätten det bygger på, utan en princip om fri samfärdsel. Jämför snararare sjön med allmän väg och bryggorna med uppställningsplatser vid sidan av vägen. Det är egentligen inte allemansrätten som grundar detta brukande även om det argumentet brukar vara vanligast utan gammal hävd. Den som äger bryggan har rätt att disponera över den, men man har i praktiken aldrig/alltid problem (beroende på om man är seglare eller bryggägare), eftersom det inte finns laga stöd att avvisa någon från den här typen av egendom, möjligen en implicerad överenskommelse (som i gästhamnar, där man antas underkasta sig hamnens regler). De omtalade knepen med att möblera bryggan med vilstolar och blomsteruppsättningar har mig veterligen aldrig prövats rättsligt, men om man har valt att ha en utlokaliserad pergola på bryggan "runt hörnet" är det otvivelaktigt så att markägaren eller dennes representant har bättre rätt till denna pergola än någon besökande båt. Men avhysningen är problemet här, man har inte givit den enskilde någon sanktionsmöjlighet, utan han får anmäla inkräktaren till polisen om denne inte ger sig av på en enkel uppmaning. Brottet torde kunna rubriceras som "olovligt förfogande", inget värre. Det är därmed naturligtvis meningslöst för Anders S att ringa bängen om Seawolf lägger till, bättre att förbrödras över fika eller pilsner. Å andra sidan kan det vara Seglartåget som kommer...

När det gäller DUBBAR tror jag att SXK inte är dummare än att skaffa tillstånd från markägaren (att borra med Cobran och gjuta i bergdubbar är INTE alle mans rätt, verkligen inte), och dubben är också uttalat (av SXK) en allmänt åtkomlig resurs. Med ett modernt språkbruk, SXK har placerat dubbarna i "public domain". Här finns överhuvud taget ingen konflikt, men om den funnits, så skulle den lösas på samma sätt som tilläggning i en hävdad (natur)hamn och principerna om att då få använda de anordningar som kan finnas, om nu dubbarna satts med samtycke från markägaren. Samtycket kan vara indirekt eller direkt, men hittar man dubbar som är avskurna och nerslipade, så kan man anta, på rätt goda grunder, att markägaren inte givit sitt samtycke till dessa.

När det gäller bojarna finns ingen allemansrättslig grund för att förtöjningsbojar är fria att bruka för envar, den principen är inte etablerad. Bojar är definitionsmässigt privata och har en ägare och det är inte allmänt så att de erbjuds som förtöjningsplats till envar som har vägarna förbi. Allemansrättsliknelsen blir bättre om man skiljer på att tälta (ankra med egen utrustning) och ta övernattning i uthus eller någon bod (låna en boj). Det är ägarens uppfattning om saken som kommer att avgöra, kan man säga. För övrigt, hur skulle det se ut - är SXK:s bojar mer fria än några andra, och att annektera en förtöjningsboj, vilken som helst är inte att rekommendera. Bojarna är dessutom noggrant utmärkta med "Privat, endast för SXK" eller något med samma betydelse, så det finns inget direkt utrymme för missförstånd. Jag håller rent allmänt också på principen att skilja på mitt och ditt, även i sådana här sammanhang. Sedan kompliceras saken av att ägarens (SXK:s) rätt späds ut när när hävdandet av bojarna inte sker med stringens och ihärdighet, dvs vi som är medlemmar låter nåd gå före rätt. 8)

Sedan, kanske mer i saken, jag tycker heller inte att bojarna blockerar några vikar. Det är ofta så att de ligger mitt där man inte kan eller bör ankra, ofta i sjögräsfläckar eller nära berget. Det är också så är det inte med nödvändighet så att bojarna automatiskt anger att ankarbotten är bra, här och där ligger de i gräsbottnar, och då är det bara för de verkliga svartkonstnärerna att bogsera ner sina ankare genom Bohuskelpen. Svensken är dessutom i allmänhet rätt generös med att ge svängutrymme till sina (ankar)grannar, vanligen mycket mer än vad som egentligen krävs.

PS: JAg blir också "trött" när det ligger en uppenbar icke-SXK-båt vid bojen. Men hjärtinfarkt är att ta i. Baksidan är ju bara att incitamentet för att vara med i SXK minskar ytterligare en smula.
Anders S

Användarvisningsbild
Seawolf
Diamantmedlem
Inlägg: 1728
Blev medlem: mån 24 okt 2005, 15:27

Re: SXK:s bojar, liten förtöjningslära

Inlägg av Seawolf » fre 20 aug 2010, 07:25

Anders S skrev:App, app, app, Seawolf ! Så kan man inte resonera.
Som sagt, med hänvisning till officiellt spridda texter rörande allemansrätten, t.ex.
http://www.naturvardsverket.se/sv/Att-v ... at-och-is/
så kan man resonera så.

Sen kan man förstås fråga sig om/när det sker en rättslig prövning. Det enda jag erinrar mig är något om kommersiellt utnyttjande/organiserat utnyttjande av naturområde nära tomt, där markägaren vann. Så seglartåget "går inte iland" med att annektera en brygga ens utanför tomtområdet.

Vad gäller bojar är analogin logisk med hänvisning till officiella texter. Finns det lagtexter som stöd att hävda skillnaden mellan boj och brygga härvidlag behöver det lyftas fram. Annars räcker det ju att lägga ut tätt med låtsasbojar utanför en avlägsen brygga och på det sättet blockera allemansrätten. Det behövs något rättsfall för att bringa reda i den frågan. Förr eller senare kommer ofoget att lägga ut en serie bojar ända vid ett vattenområdes yttre gränser och sen förbinda dem med linor att sprida sig för mycket....
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it. "

Användarvisningsbild
Anders S
Diamantmedlem
Inlägg: 11416
Blev medlem: fre 20 maj 2005, 07:23
Ort: Sandö hamn (Onsala)

Re: SXK:s bojar

Inlägg av Anders S » fre 20 aug 2010, 09:12

Seawolf, du hänvisar till (bland annat) denna text: "Att tillfälligt förtöja eller bada vid en brygga som ligger utanför en tomt finns det inget förbud mot. En förutsättning är naturligtvis att den som äger bryggan inte blir hindrad från att använda sin brygga".

Det är ju till att börja med litet svårt att påstå att om man "lånar" en boj, så hindrar man inte den som äger bojen att använda den. Det ligger liksom i bojens natur att den antingen är upptagen eller ledig, inte som i fallet "brygga" att det kan finnas plats till flera eller som i "pergolaexemplet" att man kan hävda att bryggan trots möblering ligger utanför privatzonen och dessutom att användningsområdet solbad inte står i konflikt med användningsområdet förtöjning. Att likställa en boj med en brygga tycker jag därför inte man kan göra, i synnerhet som allemansrätten bygger på rätten att fritt få röra sig i naturen, inte på rätten att få disponera andras egendom.

Skulle någon ställas inför tinget för bojkapning kan två brott vara aktuella: "Olovligt förfogande" brottsbalken, 10 kap. 4 § (om man anses ursprungligen ha förtöjt med stöd av allemansrätten, som Seawolf anser) eller, vilket jag bedömer mer sannolikt, efter 8 kap 8 § Brottsbalken, "egenmäktigt förfarande". Jag bygger min uppfattning på att bojen är ordentligt uppmärkt och att någon som är minsta läskunnig knappast kan sväva i ovisshet om att förtöjning inte är tillåten om man inte är behörig, men det måste förstås finnas någon form av uppsåt.

Men när rättsläget klarnar, till exempel genom att någon ockupant ställs inför rätta och frikänns, först då vet vi bestämt. Att någon innan en sådan (sensationell) dom fastställts skulle ha bättre rätt till SXK-bojen än SXK själva (medlem som uppfyller reglementet)finns inte, däremot. Den obehörige som kvarstannat vid bojen gör sig med stor sannolikhet skyldig till minst olovligt förfogande. Den som söker den konfrontationen för att bli frikänd och "öppna upp" lär ju också vara i farozonen för att orsaka att SXK genast upphör med bojverksamheten.

Det här med att "låtsasbojar" och linor längs vattengränser (finns ibland vid badplatser, har jag sett, förmodligen avsedda att gynna de badande på bekostnad av vattenskotrars, segelbrädors och andra båtåkares framfart) skulle vara ett problem har väl ingen större bäring på utlagda förtöjningsbojar?
Anders S

Användarvisningsbild
Eilean
Diamantmedlem
Inlägg: 2558
Blev medlem: ons 30 nov 2005, 23:10
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: SXK:s bojar

Inlägg av Eilean » fre 20 aug 2010, 09:34

Apropå "låtsasbojar":

Det finns en bra ankringsvik som kallas "Bruket" på Ornö ett par sjömil S Dalarö. Innersta kroken lämpar sig inte för landförtöjning då det ligger ett hus där med utsikt över fladen, men är en annars idealisk ankarplats skyddad för de flesta vindar med bra hållbotten, lagom djup och fritt från grund.
På senare år är denna plats omöjlig att använda då någon lagt ut ett flertal vanliga orange förtöjningsbojar på ett sådant vis att all ankring är omöjlig. Jag har aldrig sett någon båt ligga vid dessa bojar utan jag är övertygad att bojarna är utlagda av fastighetsägaren enbart för att slippa smolk i sin utsikt.

Jag avskyr sådana tilltag, byggandet i Stocholms skärgård har gått alldeles för långt och många naturhamnar som jag besökte som barn är numera helt fullbebyggda.

Användarvisningsbild
mariatherese
Diamantmedlem
Inlägg: 274
Blev medlem: ons 31 dec 2008, 10:32

Re: SXK:s bojar

Inlägg av mariatherese » fre 20 aug 2010, 10:04

Vilket underligt tilltag... om jag hade utsikt över en vik så skulle jag ju vilja ha båttrafik (nja, helst bara segelbåtar då) i viken. Inte en tom öde vik... Konstigt vad olika man kan resonera. Vi letar nytt boende och vi ratar de med havsutsikt om det är på ett ställe där det inte går trafik.

Vad gäller bojarna så är det onekligen så att det är rätt snålt att utnyttja bojarna då avgiften till SXK är marginell i sammanhanget. Det är ett oskick att åka snålskjuts på andra - oavsett vad lagen säger!!! Är man inte med i SXK så får man snällt ankra istället - och jag har då inte sett någon vik där det inte finns plats för det!

Användarvisningsbild
Anders S
Diamantmedlem
Inlägg: 11416
Blev medlem: fre 20 maj 2005, 07:23
Ort: Sandö hamn (Onsala)

Re: SXK:s bojar

Inlägg av Anders S » fre 20 aug 2010, 10:24

mariatherese skrev: oavsett vad lagen säger!!!
Lagen är tydlig i detta, frågan är bara om det går att hävda att allemansrätten ger någon möjlighet att luckra upp ägarens dispositionsrätt till sin egendom. Ju mer jag funderar (det kan vara bäst att låta bli) funderar jag på om en brygga också bedöms som "allemansrättslig" eftersom den är förbunden med land som allemansrätten avser. I så fall kan man absolut inte göra något analogislut avseende lös egendom i form av flytande förtöjningsanordningar.
Eilean skrev:jag är övertygad att bojarna är utlagda av fastighetsägaren enbart för att slippa smolk i sin utsikt.


Jag håller med (VEM sade det?) - det är mer än trist när fastighetsägaren gör på det sättet. Huruvida den numera propert målade och vackert nydäckade Eilean är mer "smolk i utsikten" än ett flertal orange bojar tror jag ju inte. Kan vi hoppas att den här fastighetsägaren därmed har, som man säger i Polen, "pissat i sin egen soppterin" ?
Anders S

Mats Brage
Diamantmedlem
Inlägg: 514
Blev medlem: ons 25 apr 2007, 18:47
Ort: Stockholm

Re: SXK:s bojar

Inlägg av Mats Brage » fre 20 aug 2010, 11:07

Hej,

Det finns ett närbesläktat rättsfall för några år sedan i Stockholmstrakten där markägaren hävdade med stöd av sin tomtgräns på 75 m ut i vattnet, att en boj (som lagts ut med stamfastighetsägarens godkännande) störde utsikt och tillgänglighet till hans mark/brygga. Båten var en 30 fots segelbåt.

Tingsrätten beslöt att boj (med eller utan förtöjd båt) inte kunde anses ett störande, utan ett naturligt, inslag i en skärgårdsmiljö, och därför avvisades talan.

Markägaren dömdes att betala ett symboliskt skadestånd (vilket vad det som krävdes av bojägaren) samt rättegångskostnaderna. Bland annat togs specifikt frågan upp om begränsing av tillgänglighet till fastigheten med en boj utlagd 75 m från starandkant (=lika med yttre gräns för vattenområdet), och rätten ansåg att det var ställt utom tivivel att detta skäl endast var ett svepskäl till fastighetsägarens begäran.

Målet överklagades inte till hovrätten.

//Mats
Scanner 391 nr 142

fepan
Silvermedlem
Inlägg: 28
Blev medlem: fre 21 okt 2005, 13:09

Re: SXK:s bojar

Inlägg av fepan » fre 20 aug 2010, 13:00

Jösses!
Ni måste skämta!!!

Användarvisningsbild
coppertail
Platinamedlem
Inlägg: 187
Blev medlem: tis 17 mar 2009, 01:00
Ort: Norra roslagen och Mälaren

Re: SXK:s bojar, liten förtöjningslära

Inlägg av coppertail » fre 20 aug 2010, 13:46

Anders S skrev: Bojarna är dessutom noggrant utmärkta med "Privat, endast för SXK" eller något med samma betydelse, så det finns inget direkt utrymme för missförstånd. Jag håller rent allmänt också på principen att skilja på mitt och ditt, även i sådana här sammanhang. Sedan kompliceras saken av att ägarens (SXK:s) rätt späds ut när när hävdandet av bojarna inte sker med stringens och ihärdighet, dvs vi som är medlemmar låter nåd gå före rätt. 8)
Åtminstone i Stockholms skärgård har man slopat "privatskyltarna" på de bojar som underhålls från och med i år.
Kanske någon i SXKs juridiska nämnd fått kalla fötter?

Användarvisningsbild
Anders S
Diamantmedlem
Inlägg: 11416
Blev medlem: fre 20 maj 2005, 07:23
Ort: Sandö hamn (Onsala)

Re: SXK:s bojar

Inlägg av Anders S » fre 20 aug 2010, 14:14

coppertail skrev:
Anders S skrev: Bojarna är dessutom noggrant utmärkta med "Privat, endast för SXK" eller något med samma betydelse, så det finns inget direkt utrymme för missförstånd. Jag håller rent allmänt också på principen att skilja på mitt och ditt, även i sådana här sammanhang. Sedan kompliceras saken av att ägarens (SXK:s) rätt späds ut när när hävdandet av bojarna inte sker med stringens och ihärdighet, dvs vi som är medlemmar låter nåd gå före rätt. 8)
Åtminstone i Stockholms skärgård har man slopat "privatskyltarna" på de bojar som underhålls från och med i år.
Kanske någon i SXKs juridiska nämnd fått kalla fötter?
Kalla fötter borde de inte få, för det finns ingen nackdel att märka något med "tillhör SXK", typ. Kanske tror man att osäkerheten vems bojen egentligen är gör att den får vara ifred? Allmänheten (de oinvigda) vet då kanske inte att det är SXK:s boj? Åtminstone tänker jag så - skulle aldrig ta en för mig okänd boj, annat än i trängande nöd. SXK-bojarna är ju i mitt fall legitima.

Kul för de med blå bojar i allmänhet i så fall. :)
Anders S

bosseh
Diamantmedlem
Inlägg: 3076
Blev medlem: tor 15 nov 2007, 21:07
Ort: Skaraborg

Re: SXK:s bojar

Inlägg av bosseh » fre 20 aug 2010, 14:58

Man kan väl anta att SXK begärt respektive kommuns tillstånd att få lägga ut sina bojar. Man kan väl då också tänka sig att det upprättats ett avtal eller att man från kommunens sida gett ett tillstånd med vissa "förhållningsregler". Jag antar då att det också finns någon skrivning om att bojen får användas av vem som helst. Annars kanske den lokala båtklubben också vill lägga ut en boj för sina medlemmar. Sen kommer Bav-klubben osv. Eller varför inte Sailguideklubben ....

Användarvisningsbild
Tommy
Diamantmedlem
Inlägg: 1867
Blev medlem: tis 22 aug 2006, 17:49

Re: SXK:s bojar

Inlägg av Tommy » fre 20 aug 2010, 17:41

Kanske är problemet större på västkusten än ostkusten, men jag har iallafall inte uppfattat att dessa bojar är någon anledning till förhöjt blodtryck.

De ligger oftast på ställen som man annars inte skulle svajankra, eller i flader där det är mycket gott om utrymme även för andra båtar. Vi brukar nyttja dem för korta stopp (ro iland och göra ett ärende) och det verkar vara så de flesta använder dem. De är upptagna i ungefär 50% av fallen.

Kort sagt en bra service av kryssarklubben. Vi är medlemmar, men jag missunnar inte en och annan icke-medlem att också nyttja bojen då den är ledig.

Användarvisningsbild
nikke
Guldmedlem
Inlägg: 57
Blev medlem: fre 13 jan 2006, 19:16
Ort: Bromma
Kontakt:

Re: SXK:s bojar

Inlägg av nikke » fre 20 aug 2010, 21:20

Jag har i sommar vid ett par tillfällen använt SXK-bojar och tycker att det är en underbar tillgång, när man seglar ensam eller pga vädret inte känner sig helt trygg med ett svajankare. Då känns det som man verkligen får valuta för medlemsavgiften. Vad jag förstår på den här diskussionen är rättsläget att SXK har rätt att hävda ägarskap och rätt för medlemmar att överta bojen om någon annan, medvetet eller utan att förstå villkoren, förtöjt vid bojen. Men jag tror att den som agerar privatpolis och kör bort ickemedlemmar dels mår mest dåligt själv, dels skapar icke-medlemmar-i-SXK-för-resten-av-livet. Möjligen skulle man med ett leende segla intill och överlämna en broschyr och ett inbetalningskort....
Men visst, jag skulle också vilja veta om det finns någon rättslig grund att köra bort ickemedlemmar, eller ännu svårare, medlemmar som ännu inte kommit in i matrikeln eller som har målat sitt namn på friborden i stället för i aktern. Hur skulle sjöpolis, kustbevakning etc reagera på en sådan anmälan? Jag tycker SXK borde klarlägga rättsläget och ta fram en policy för hur medlemmar ska behandla ickemedlemmar som förtöjer vid klubbens bojar.

Fö har jag inte sett någon utan kryssarklubbsvimpel i riggen vid bojarna runtomkring mig, så jag har svårt att tänka mig att det är ett stort problem. Fast jag menar nog att SXK:s bojar borde hanteras på samma sätt som dubbarna: som en service till alla seglare som behöver dem (kanske tom motorbåtar).

Användarvisningsbild
wikpop
Trogen medlem
Inlägg: 21
Blev medlem: sön 21 okt 2007, 19:07

Re: SXK:s bojar

Inlägg av wikpop » mån 30 aug 2010, 10:21

Man får väl konstruera något slags bojlås som endast behöriga medlemmar har nyckel till. Är väl rimligt att bojarna endast används av medlemmar.

Skriv svar