Förarbevis

Här kan man ställa alla typer av segelbåtsrelaterade frågor som inte passar i någon annan kategori
Skriv svar
Sten Ljungkvist

Förarbevis

Inlägg av Sten Ljungkvist » fre 07 maj 2004, 18:56

\"Båtkörkort\" ?

Ett direkt krav på båtkörkort verkar lite meningslöst med tanke på de få, för att inte säga helt obefintliga, övervakningsmöjligheter som finns.

Kan det finnas andra sätt att få en bättre ordning på folks framfart?

Vad sägs om följande förslag?
1- Lägg bevisbördan på den som kör fort.
2- Låt den som kört fort vara delaktig i en eventuell olycka / tillbud om han/hon inte kan bevisa motsatsen.
3- Låt det vid en olycka / ett tillbud vara en försvårande omständighet om den som framför en snabb båt inte har utbildning. (Oavsett hur snabbt båten körde.)
4- Låt flera vara delaktiga om flera kört fort och / eller saknar utbildning.
5- Kräv att försäkringsbolagen jämkar ersättningen vid olycka / tillbud om ovanstående krav på föraren inte är uppfyllda.

Ett lämpligt krav kan kanske var: manöverintyg + förarintyg under dagtid, manöverintyg + kustskepparintyg under nattetid.

En lämplig fartgräns kan kanske vara: 30 knop under dagtid, 20 knop nattetid. (Eller den lägre gräns som gäller för leden.)

Man kan jämföra detta med kraven på autobahn. Man får köra fort men det är den som kör fort som skall se till att det inte händer någon olycka.

Skriv svar