Albin 57


Åsikt inskickad

av Fredrika Ternelius, 2003-07-17


Båtens årsmodell:

1978

Års erfarenhetet av modellen:

2 år, Kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Hur det är att bo i båten:

Positiva egenskaper:

Kul segling - som en jolle!

Problem / svaga punkter:

Vi upptäckte en stor mängd små sprickor på den båt vi hade. Enligt besiktningsman berodde dessa sprickor på att den låda som kölen hänger i är fastgjord/plastad enbart innifrån. Köllådans fastsättning i skrovet behövde förstärkas såväl på in som utsida. Detta är ett konstruktionsfel - enligt besiktningsmannen som menade att det var fullständigt livsfarligt - hela köllådan kunde ha lossnat. Jag har också hört talas om andra Albin 57or med likartade problem.

Genomförda förbättringar:

Övriga kommentarer: