Dufour 36 Classic


Åsikt inskickad

av Olle Axelsson, 2003-06-11


Båtens årsmodell:

1999

Års erfarenhetet av modellen:

2 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Standardseglen var mycket dåliga. Med nya laminatsegel och backstags sträckare seglar hon mycket bra i alla vindar. Något underiggad.

Hur det är att bo i båten:

Mycket bra, bra utrymmen för personer och packning.

Positiva egenskaper:

Boendekomfort och seglingsegenskaper. Lätt att manöverera.

Problem / svaga punkter:

Standard segel dåliga, rufftaksskotning opraktiskt och farligt.

Genomförda förbättringar:

Peke för Genacker, ombyggd skotning. Installation av marin elektronik.

Övriga kommentarer:

Mycket trevlig familjebåt. Funderar även utmärkt för kappsegling med "grabbarna".