X-79


Åsikt inskickad

av Per Stålhandske, 2003-03-04


Båtens årsmodell:

1998

Års erfarenhetet av modellen:

5 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Fantastiska men kräver ständig uppmärksamhet. Kräver aktivt seglande och koll på backstaget. Vid kappsegling trim- och viktbalanskänslig. Kräver hängband vid kappsegling.

Hur det är att bo i båten:

OK för failj med 2 mindre barn. Underbar sitttbrunn med bomtält!

Positiva egenskaper:

Seglingen. Mysig inuti. Ger mycket för den seglingsintresserade familjen/besättningen.

Problem / svaga punkter:

Krävande! Ingen ståhöjd!Krångliga stuvutrymmen.

Genomförda förbättringar:

Övriga kommentarer: