Trio 80


Åsikt inskickad

av torbjörn, 2002-07-21


Båtens årsmodell:

1979

Års erfarenhetet av modellen:

3 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

mycket styv(1400kg blyköl)totalvikt 3000kg.tar bra höjd,behöver alldrig revas,varken stor eller rullgenua

Hur det är att bo i båten:

För bekväm semesterseg.max 2 per. men med lite omstuvning av packning 4 per.

Positiva egenskaper:

seglingegenskaperna,seglar väl till sitt lys (1.03),sittbrunnen, stor för båtstorleken,5 per.trängs inte.blyköl med bottenstockar,genomgående mast

Problem / svaga punkter:

Inga jag känner till,möjligen en något för framskjuten pulpit fram,en snålt tilltagen mastkrage för drag. av fall till sittbrunn

Genomförda förbättringar:

furlex rulle+triradial genua

Övriga kommentarer:

En trevlig båt,med mycket båt för pengarna