Becker 27


Åsikt inskickad

av Mirjam, 2014-11-02


Båtens årsmodell:

Års erfarenhetet av modellen:

1 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Hur det är att bo i båten:

Ok utrymme för 2-3 personer, men ena kojen är för kort i salongen. Man fick sticka in fötterna i garderoben genom ett hål.

Positiva egenskaper:

Problem / svaga punkter:

Vi hade en utombordare vilket var krångligt då svängradien blev väldigt stor.

Genomförda förbättringar:

Övriga kommentarer: