Bianca 107


Åsikt inskickad

av Dan Anders Palmquist, 2014-02-17


Båtens årsmodell:

1986

Års erfarenhetet av modellen:

12 år,

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Hur det är att bo i båten:

Positiva egenskaper:

Problem / svaga punkter:

Genomförda förbättringar:

Tillägg till tidigare: Installerat skena självslående fock 24 kvm. Standardskena avsågad endast 1 dm. våren 2013;kryssvinkel nu ner mot 30 grader; visst farttapp i mycket svag vind men i övrigt bara fördelar. I samband med detta nya segel, Gransegels vectranlaminat. Revning behövs nu inte förrän vid 9-10 m/s

Övriga kommentarer: