Tur 80


Åsikt inskickad

av Dan Jerrhag, 2013-02-22


Båtens årsmodell:

1974

Års erfarenhetet av modellen:

10 år, Familjesegling

Normal besättning:

1 person(er)

Seglingsegenskaperna:

styv, 10m/sek, inga problem.Går bra

Hur det är att bo i båten:

Hyfsa, om man inte är 1.90. 1.55 högsta höjd. men man springer ju inte runt. Mastbalken sänker djupet,med 10 cm. Man väner sig.

Positiva egenskaper:

Grundgående billig att äga. Trevlig första båt.

Problem / svaga punkter:

Mastbalken bör sess över. Rodret är nu bytt till utanpåliggande. Innan vistte man inte vilket håll den gick.

Genomförda förbättringar:

Rulle, utanpåliggande roder,epoxibeh. Omlack runt om, Peke´, nytt storsegel. Motorn renov.förra året. Motorn från -91, nytt gasolkök. + lite annat som jag inte för tillfället kommer ihåg.

Övriga kommentarer: