Mani 32


Åsikt inskickad

av carl-axel forssen, 2012-06-30


Båtens årsmodell:

2002

Års erfarenhetet av modellen:

2 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Jag har nu (2012)havskappseglingstestat båten i Watski 2Star Baltic.(110 båtar) Båten går fort och högt och seglar upp till sitt SRS-tal 1,208 Vi låg hyfsat till efter 2 etapper.Tyvärr fick vi tillsammans med 80 andra båtar bryta på 3:e etappen.( kryss på 100 sjömil i nordlig kuling) Vi bröt efter 7 tim då det ej fungerade ta in 2;a revet.Ett rev i storen och inget försegel var för mkt och styrförmågan blev dålig Hade nog funkat bättre med bottenrevat + stormfocken.

Hur det är att bo i båten:

toan , köket , akterruffen,m.m fungerade ok till havs.

Positiva egenskaper:

1)Båten seglar väldigt torrt och tar ej mycket vatten över sig trots sjögång och mkt vind, 2)Inget gick sönder under tävlingen. 458 sjömil inkl transportsegling.

Problem / svaga punkter:

Det blir turbulens runt rodret vid för mkt tryck på kryssen.(vindbyar) Rodret skall hållas ganska rakt så håller det greppet.

Genomförda förbättringar:

# Expoxy målat botten.(4 lager) # Nu godkänd för havskappsegling, alla säkerhetsdetaljer på plats. # Nya skalade spinn-gajar. # Spinn-strumpa.

Övriga kommentarer: