Maxi 77


Åsikt inskickad

av Hans Westr, 2011-11-12
wester.hans@telia.com


Båtens årsmodell:

1976

Års erfarenhetet av modellen:

30 år, Familjesegling

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Båten är lättseglad, kräver lite vind då hon går som bäst. Mycket stabil även i hård vind, stampar dock vid kryss i grov sjö. Masthead riggad med stor genau, jobbig att kryssa med inomskärs. Viktigt med fräscha segel.

Hur det är att bo i båten:

Mycket bra, gott om plats för en familj om 3 till 4 personer, dock ej full ståhöjd annat än vid pentryt. Med inombordsmotor är det ont om stuvningsutrymmen vid pentryt, även uppläggningsytor fattas i viss mån. Full ligglängd i samtliga kojer. Garderobsutrymmen tillräckliga Tämligen enkel inredning.

Positiva egenskaper:

Mycket båt för ett tämligen lågt pris. De båtar som säljs idag börjar att bli upp till åren, och måste ha underhållits väl samt succesivt bytt viss utrustning eller graderats upp, för att vara ett alternativ för förstagångs köparen.

Problem / svaga punkter:

Läckage vid fönster om båten ej är försedd med röstjärns förstärkningar. Båten är dock i huvudsak välbyggd, men en del svagheter i form läckage, i mitt fall ojämn kvalité i skrov vid infästning av motorbädd för S-drev, vilket tog lång tid att upptäcka var felet fanns.

Genomförda förbättringar:

Mycket har bytts och kompletterats under åren, bl.a. installation av röstjärn, nya rutor, förstärkning av fästjärn för förstag, nya sidopaneler och nya hyllor invändigt, renoverad motor, nya segel samt installation av länspump.

Övriga kommentarer:

I samband med renovering av motor satte jag även in sötvattenskylning. Denna fick jag dock aldrig att fungerat tillfredställande. Motorn gick varm efter längre tids motorgång. Fick demontera den efter en viss tid och återgå till sjövatten kylning, då motorn gick perfekt utan nämnda problem med varmgång.