Magnifik Midget


Åsikt inskickad

av Connie, 2011-09-28


Båtens årsmodell:

1967

Års erfarenhetet av modellen:

5 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

1 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Vi är nu 3 st vid kappsegling. Mer vikt gör att båten lutar mindre vid högre vindstyrkor. Maxlut under 20 gr. Det ger bättre fart och kan gå högre vid kryssen.

Hur det är att bo i båten:

Positiva egenskaper:

Problem / svaga punkter:

Jag får ingen ordning på roderglappet. Ok när jag lägger i båten på våren, men efter1 månad är glappet c:a 1 dm.

Genomförda förbättringar:

Övriga kommentarer:

Blev klubbmästare i år igen, trots höjt lys-tal. Nu 0,96. 2;ra inteckningen på 4 år.