Bianca 107


Åsikt inskickad

av Dan Anders Palmquist, 2011-05-01


Båtens årsmodell:

1986

Års erfarenhetet av modellen:

9 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Hur det är att bo i båten:

Positiva egenskaper:

Problem / svaga punkter:

Genomförda förbättringar:

Komplettering av tidigare: Ytterligare solpanel 43 w på luckgarage; sitter på gångjärn i framkant, kan vinklas upp; Stående rigg bytt. Ny rorkult (går över knäna nu,ritning finns); Nya fallblock i mast (mått finns).Gennaker (ett lyft)- sätts enkelt i stävankarbeslaget.

Övriga kommentarer: