Trio 80


Åsikt inskickad

av anders häggström, 2010-06-11


Båtens årsmodell:

1982

Års erfarenhetet av modellen:

11 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

1 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Goda egenskaper, spec på kryss. Bra balans, lätt att få fart på. Styv båt.

Hur det är att bo i båten:

perfekt för två vuxna pers. allt finns som behövs. Bekväm sittbrunn.

Positiva egenskaper:

seglingsegenskaperna. Välbyggd, allt håller ihop. Bra rigg. Trygg i busväder. Ovanligt gott om plats att serva motorn framifrån och från sidan.

Problem / svaga punkter:

Rullar för mycket med spinn på plattläns i vindar över 8-10ms. Skära är då nödvändigt.

Genomförda förbättringar:

Byte riggwire.Nya segel.Septiktank med tömning även uppåt. Ny toa. Dubbla förfilter med snabbskifte mellan filtrerna.Ny logg/lod. Ny löpande rigg. Allt nerdraget till sittbrunn även kick. Nya roderlager. Förstärkning stödbock proppelleraxel.

Övriga kommentarer:

prisvärd segelbåt.