Mani 32


Åsikt inskickad

av Mats Carlberg, 2010-03-27


Båtens årsmodell:

2002

Års erfarenhetet av modellen:

8 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Fortfarande som en dröm.

Hur det är att bo i båten:

Fortfarande utmärkt.

Positiva egenskaper:

Låg vikt, lättmanövrerad, snabb

Problem / svaga punkter:

Genomförda förbättringar:

Har nu fräschat upp min hemsida med rapporter om de förbättringar som genomförts på SWE212 under senare år.

Övriga kommentarer:

Se: http://www.sailtrail.se