Albin Cumulus


Åsikt inskickad

av Fredrik Lundberg, 2010-02-21
fredrik6.lundberg@hotmail.com


Båtens årsmodell:

1981

Års erfarenhetet av modellen:

29 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Upplever båten som styv med 110% fock. Seglar ofta själv och det är sällan jag behöver reva. Luftar storen i värsta fall. Tycker dock att 1.10 är i högsta laget för en cruisingbåt på 3,8 ton och 38 kvm i krysstället, men det är bara att gilla läget då jag gillar båten i övrigt. Har ju vuxit upp med henne, som ni kanske förstår...

Hur det är att bo i båten:

Jag har inte ståhöjd (är 188 cm lång), men bortsett från det finns det gott om utrymmen för två till tre semesterseglande, eller en familj med två barn.

Positiva egenskaper:

Seglingsegenskaper: lättdriven, lättstyrd med rodret i aktern, stark motor (12 hk Yanmar), stor sittbrunn, Norlinklang på kryssen.

Problem / svaga punkter:

Rodret. Om man lutar masten bakåt ska man stötta under mastfoten (ej modellsecifikt problem).

Genomförda förbättringar:

Se tidigare notis

Övriga kommentarer:

Gillar verkligen båten, men ej srs-talet!