Jasmine 25


Åsikt inskickad

av Arild, 2010-01-23


Båtens årsmodell:

1977

Års erfarenhetet av modellen:

2 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Paktisk innredet. Lett å seile.

Hur det är att bo i båten:

Bra

Positiva egenskaper:

Problem / svaga punkter:

Genomförda förbättringar:

Övriga kommentarer: