Accantus 78


Åsikt inskickad

av Lennart Carlsson, 2009-01-06
lennartcarlsson@bredband.net


Båtens årsmodell:

1975

Års erfarenhetet av modellen:

33 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Upplever nog båten som ganska vek men jag har heller inte monterat någon bulb, vilket många Accantusägare har. Är ganska välbalanserad vid rätt segelsättning men inte så snabb vilket ju LYS-talet anger. Kan dock segla ifrån de flesta familjeseglare i storleksklassen.

Hur det är att bo i båten:

Bristen på ståhöjd är största problemet. Valde bort separat toa för Porta Potti vilket gav oss en stor förpik som barnen har haft mycket glädje av.

Positiva egenskaper:

Seglar fint, välbalanserad vid rätt segelsättning. Stabil. Trivsam.

Problem / svaga punkter:

Självbygge! Amatörmässigt byggd i amatörmässiga formar i amatörmässiga lokaler med amatörmässig ledning/handledning. Relativt vek. Relativt långsam. Saknar ståhöjd. Förluckan måste tätas var o vartannat år.

Genomförda förbättringar:

Ombyggt akterskepp. Höjt skrov akterut. Montering av inombordare (Vire 7 hkr). Ombyggda skott sittbrunn mot ruff till lätt lutande. Helt ny luckkonstruktion. Böldpestbehandling. Ommålning ovan vattenlinjen (m. planstrykare vertikalt). Neddragna fall t försegel o t upp- o nedhal till sittbrunn. Rullfock!

Övriga kommentarer:

Det kanske inte är enbart av ekonomiska skäl jag inte har sålt den!?!?