Conqubin 38


Åsikt inskickad

av Björn Skarin, 2008-10-31
bjorn.skarin@conagri.se


Båtens årsmodell:

2008

Års erfarenhetet av modellen:

6 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Se tidigare kommentar

Hur det är att bo i båten:

Positiva egenskaper:

Problem / svaga punkter:

Genomförda förbättringar:

Motorbyte pågår/i det närmaste klart. Yanmar ut, Lombardini 1003 med S-drev in.

Övriga kommentarer: