Hydra


Åsikt inskickad

av Jakob, 2008-10-11
jakob_engsner@hotmail.com


Båtens årsmodell:

1976

Års erfarenhetet av modellen:

7 år, Familjesegling

Normal besättning:

1 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Underbar seglare (med nya segel och rulle) 8,2 knop i halv undanvind med långa surfningar och m´öjlig att snitta 6,5 knop utan surfningar

Hur det är att bo i båten:

Max två vuxna... Går att leva i längre seglatser med två, men seglar den mest ensam...

Positiva egenskaper:

Fins knappt några!!! Kan vara att den har lite för lite deplacement i grövre sjö... Men det går undan!!! ;o)

Problem / svaga punkter:

Vantfästena monterade med svepta spridare trots masthead... Ska byggas om.

Genomförda förbättringar:

Neddragna fall mm. mm. Underbar få inga kostnader blir för stora med en liten båt!

Övriga kommentarer:

Kanonbåt!