Scanner 391


Åsikt inskickad

av Anders Andersson, 2008-06-18


Båtens årsmodell:

2003

Års erfarenhetet av modellen:

4 år, Familjesegling

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Fantastiska, båten är lite vek men det är ju lättare att reva segel än förlänga masten, Jag kan inte minnas att vi blivit omseglade någonsin.

Hur det är att bo i båten:

Fantastiskt. Båten är tillräckligt stor för att det skall bli ett bekvämt boende trots att det handlar om en utpräglad seglare

Positiva egenskaper:

Inbjuder till aktiv segling, vill framåt. Bra kompromiss mellan klassisk/beprövad erfarenhet och moderna lösningar.

Problem / svaga punkter:

För snabb/svag att gå på grund med i full fart.

Genomförda förbättringar:

Allt är bra från början!

Övriga kommentarer:

Hade jag haft 1.500.000:- att köpa båt för hade jag inte tvekat en sekund......