Contrast 36


Åsikt inskickad

av Dick Wellergård, 2007-11-16


Båtens årsmodell:

1985

Års erfarenhetet av modellen:

22 år, Familjesegling

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Snabb, vek,

Hur det är att bo i båten:

Rymlig salong, 2 separata sovutrymmme, toalett med dörr, lättarbetat pentry

Positiva egenskaper:

Enkel att rigga, lättåtkomlig motor, lättseglad för en person, vacker skrovform, stora stuvutrymme, genomgående mast, för naturhamnar räcker det med 50 cm djup 5 m från land

Problem / svaga punkter:

Hög nedgångstrappa, reservrorkulten för kort, låg ruffhöjd vid pentry och toalett, svag motor 22,5 Hk

Genomförda förbättringar:

Flyttat hjärtstocken (rodret) till insida akterspegel, plastat badplattform med utrymme för en 6-kg och en 2 kg gasoltub samt utrymme för akterdragg. Bägge utrymmena är dränerade i skrovet, bridgedäcket bortaget och nedgångsluckan flyttad akterut, rufftaket under sprayhoden lyft 8 cm, hela sittbrunnen lyfts 8 cm, pågående projekt att placera motorpanel och motorreglage till intrumentpanel ovanpå rattpiedestalen, peke (utan vattustag (= stöd mellan framkant fören och framkant peke) med genackerfäste, ankar

Övriga kommentarer:

Har sett en dansk Contrast 37??? med likartad ombyggnad i Smögen Oktober 08. Var detta ett hemmabygge eller var det en ny modell av Contrast??? Om någon vet så vore jag tacksam om någon kunde ge mig en ledtråd till adress se nedan