Väderöjulle


Åsikt inskickad

av Rune Svensson, 2007-10-09
rune.svensson00@telia.com


Båtens årsmodell:

1973

Års erfarenhetet av modellen:

34 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Ganska styv. Seglar bra i 5 till 10 sekundmeters vind. Ingen lättvindsseglare.

Hur det är att bo i båten:

En typisk dagsseglare. Övernattning utesluten

Positiva egenskaper:

Ger känsla av att vara enstörre båt vad gäller manövrering och är därför en mycket lämplig båt för den som vill lära sig segla.

Problem / svaga punkter:

Låga fribord är en nackdel vid kontakt med båtar, som river upp höga svallvågor.

Genomförda förbättringar:

Övriga kommentarer:

Denna båt hr nr 2 i seglet och är den första efter prototypen. Den är helt öppen och har inga sidotofter.