Albin Ballad


Åsikt inskickad

av Gert Ullberg, 2006-11-07


Båtens årsmodell:

1980

Års erfarenhetet av modellen:

15 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Styv,trygg,tite trög i lätt vind

Hur det är att bo i båten:

Kanonbåt,speciellt min som var utrustad med långkokeri.

Positiva egenskaper:

alltid trygg oavsett hur de blåste. Reva bara genuan o planskota storen så går hon som tåget

Problem / svaga punkter:

De får väl vara att hon är självbyggd,D:V:S:skiftande kvalitet

Genomförda förbättringar:

Övriga kommentarer: