Esquire


Åsikt inskickad

av Pär Karlsson, 2006-10-10


Båtens årsmodell:

1973

Års erfarenhetet av modellen:

1 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Mycker bra seglare Sticker som ett spjut på kryssen

Hur det är att bo i båten:

Jätte bra utrymme för alla saker man vill ha med sig samt god plats att bo 4 st ombord en längre tid

Positiva egenskaper:

Problem / svaga punkter:

Genomförda förbättringar:

Övriga kommentarer: