Rock 20


Åsikt inskickad

av Anders Gustafsson, 2002-03-30


Båtens årsmodell:

1976

Års erfarenhetet av modellen:

6 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Väldigt styv (underriggad) rätt dålig höjdtagningsförmåga, men kan tom surfa i undanvind. Stor genua är standardsegel för mig upp till 6-7m/s. Eftersom den är underriggad behöver man inte reva så fort, men det lönar sig att göra det ändå eftersom den inte seglar så bra med mycket tutning.

Hur det är att bo i båten:

Två vuxna plus spädbarn går bra. Dock är det ett evigt omstuvande hela tiden.

Positiva egenskaper:

Mycket båt för pengarna. Relativt grundgående (1,20). Stabil. Kojerna smala, men tillräcklig längd för en vuxen på 186cm.

Problem / svaga punkter:

Dålig färgbeständighet hos gelcoaten. Rodret tenderar att tappa greppet i hård vind med mycket segel - bäst att reva således.

Genomförda förbättringar:

Toa+tank+sugtömning, Wallas, Kylbox, Målning av fribord, nytt storsegel. Större ackumulator, solcell.

Övriga kommentarer:

Eftersom båten levererades som halvfabrikat kan inredningen variera mycket. Min har en tvålågig spis på bekostnad av en kortare babordskoj.