Avance 24


Åsikt inskickad

av kalle, 2006-08-01


Båtens årsmodell:

1977

Års erfarenhetet av modellen:

16 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

seglar väl upp till sitt lys med rätt trim och segelsättnig revas storen i tid och genua går hon som tåget.

Hur det är att bo i båten:

mycket bra bo båt bra med det utdragbara köket negativt med bordet i salongen

Positiva egenskaper:

lätt seglad som en jolle

Problem / svaga punkter:

lite väl vek

Genomförda förbättringar:

storskots skena värmare och en fast toalett

Övriga kommentarer: