Albin 79


Åsikt inskickad

av Patrick Lindahl, 2006-06-07


Båtens årsmodell:

1976

Års erfarenhetet av modellen:

12 år, Familjesegling

Normal besättning:

1 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Instämmer med föregående inlägg

Hur det är att bo i båten:

Instämmer med föregående inlägg

Positiva egenskaper:

Fin balans vid segling

Problem / svaga punkter:

Kölen, propellergenomföringen och innermodulens fastsättning

Genomförda förbättringar:

Jag har bytt motor till en MD2010 vilket skapat nya problem. Den skakar annorlunda än originalet och lagret vid skrovgenomföringen skakade loss. När kölen frilades visade sig att det bara låg en massa glasfiber där, det skulle gå snabbt att tillverka den så man "glömde" plasten. Därför är båtarna svaga i kölen och läcker gärna. Stormen Gudrun vräkte omkull min båt på land och spräckte sidan på min båt. Då lossnade också innermodulen som inte var speciellt väl fastsatt. Nu har sidan lagats på ett synnerlige

Övriga kommentarer:

Kvarstående problem: Axellagret vid kölen ersattes av en "Black-Jack" och det fungerar inte bra. Då sitter axeln i backslaget i ena änden och i stödbocken i andra och det är för långt emellan. Det resulterar i att axeln wobblar. Förslag mottages gärna på bra lösning