Dehler 34


Åsikt inskickad

av Olle Wallin, 2006-03-05


Båtens årsmodell:

1989

Års erfarenhetet av modellen:

13 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Mycket styv beroende på bredden. Reva hellre än att kränga ner båten för mycket. Detta då det breda mittpartiet bromsar vid kraftigare krängning. Båten har ganska låga i fribord, vilket gör det lätt att förtöja vid låga bryggor och bojar. Bra konstruktion. Inga fel har upptäckts under åren. Normalt snabb. Lys 1,17. Båtens innerutrymmen är mindre än på modernare båtar. Alla infästningar i skrovet är mycket starka och undertill förstärkta med aluminiumprofiler. Lätt att hantera båten på två personer. Båten fi

Hur det är att bo i båten:

I aktern finns en dubbelkoj, med bra plats för två vuxna. Den som ligger under sittbrunnsdurken har dock ganska låg takhöjd. Förpiken har två kojer men är nog lämpligast för två barn. Salongen är bekväm med en U-soffa om babord och en soffa om styrbord. Navigationsplats med skön stol finns om styrbord. L-fomat pentry med två diskhoar om styrbord. Båten är ljus och trevlig att leva i. Stora ljusinsläpp.

Positiva egenskaper:

Mycket hög kvalitet. I övrigt se ovan.

Problem / svaga punkter:

Något för lite stuvutrymmen i sittbrunnen. Det gummiklädda och halkskyddade däcket kan på äldre båtar bli något slitet och fult. Detta går dock lätt att åtgärda med tvåkomponentsfärg med iblandat halkskydd.

Genomförda förbättringar:

Däcket har målats om. Separat startbatteri har monterats förutom de två 87 ampers standard förbrukningsbatterierna. Sjövattenpump monterad. Kickstång monterad i stället för kicktalja. Dynor i salongen har klätts om.

Övriga kommentarer:

Vi trivs så bra med båten, att vi kommer att behålla den, tills den dagen kommer, att vi inte orkar med sjölivet längre.