Albin Ballad


Åsikt inskickad

av Mats Davidsson, 2005-08-19


Båtens årsmodell:

1974

Års erfarenhetet av modellen:

5 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Fungerar fint i de flesta vindar. Dock stoppar skovet upp båten rätt mycket vid kryss i vindstyrkor på över ca 10 m/s. Detta gäller Vättern och dess speciella vågor, där båten seglar för det mesta. Man undviker helt enkelt kraftig motsjö så mycket som möjligt.

Hur det är att bo i båten:

Samtliga 5 kojer fungerar mycket bra även om babords stickkoj då måste tömmas på segelsäckar under natten.

Positiva egenskaper:

Båten är en av de vackraste plastbåtarna och känns kraftigt dimensionerad. Man behöver inte reva förrän över ca 8 m/s.

Problem / svaga punkter:

Motorns åtkomlighet samt att två tunga motorkåpor måste avlägsnas för att kolla oljan i backslag och fett i stävlagret. Väldigt många skrovgenomföringar som kan läcka. Svårt att backa; rakt eller åt babord, åtminstone med MD6A och tvåbladig foldingpropeller. Båten vill svänga aktern åt SB.

Genomförda förbättringar:

Nya, tjockare dynor. Utfyllnad mellan kojerna i förpiken. Ny VHF inkl mastantenn. Nya vindskydd runt sittbrunn. Kommer investera i nedragna fall mm, ev. rullgenua samt ny Eberspächer.

Övriga kommentarer:

Vid rätt vind; halvvind till slör och 4-8 m/s är båten underbar att segla med genua1 och stor, även i Vättern. Sittbrunnen blir dock något trång vid kryss med korta ben eftersom rorkulten tar mycket utrymme. Kanske skulle vara bättre med rattstyrning.