Becker 27


Åsikt inskickad

av Maud Cerbéus, 2005-08-17
Cerbeuskan@hotmail.com


Båtens årsmodell:

2005

Års erfarenhetet av modellen:

4 år, Familjesegling

Normal besättning:

1 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Mycket välseglande, kursstabil. Uppför sig väl i grov sjö, aldrig några slag i förskeppet

Hur det är att bo i båten:

Eftersom jag oftast ensamsaglar- kan jag inte tycka annat än den är rymlig! Men kan föreställa mig att fyra ombord kan bli trångt för packningen.

Positiva egenskaper:

Att den uppför sig så väl i grov sjö och att den är välbalanserad

Problem / svaga punkter:

Skulle i så fall minska sittbrunnen till förmån för innerutrymmena

Genomförda förbättringar:

All extrautrustning, som gjort livet ombord bekvämt!

Övriga kommentarer:

Ligger i rätt prisintervall!