Maxi Magic


Åsikt inskickad

av Yngve Dahlberg, 2002-02-27


Båtens årsmodell:

1984

Års erfarenhetet av modellen:

11 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Båten är snabb för storleken. Begynnelsevek, men mycket rolig att segla, även för en person. med två rev i storen och självslående fock, med vindar över tio s/m en härlig balans i båten.

Hur det är att bo i båten:

Kondensen i förpiken vid regn fick jag bort sedan jag drog en luftslang från värmaren längst fram i förpiken. Båten är trivsam.

Positiva egenskaper:

Rolig att segla. Härlig sittbrunn. Fina ytor att röra sig på, snabb och enkel förflyttning till fördäcket. God sikt från ruffen.

Problem / svaga punkter:

Jag har haft läckage vid vindrutan. Har träffat andra med samma problem. Små avlastningsytor vid disk och spis. Önskvärt, ståhöjd vid tvättstället, en riktig klädgarderob. För övrigt en trivsam båt.

Genomförda förbättringar:

Tätning av läckage i förpiken. Tätning av vindrutan. Värme längst fram i förpiken. Sötvattenkylning på motorn. en soldriven fläkt i aktern som ventilerar hela båten.

Övriga kommentarer: