F12


Åsikt inskickad

av Torbjörn Lund, 2005-02-16


Båtens årsmodell:

Års erfarenhetet av modellen:

4 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Lätt att segla och förhållandevis snabb för sin storlek. Lyckades i vissa fall hålla jämna steg med betydligt större båtar tex Birdy 24 mfl. Utmärkt båt att lära sig på. Trygg och säker. Med stormfock och revad stor klarar man alla väder.

Hur det är att bo i båten:

Under förutsättning att man förser båten med kapell går det utmärkt att campa i båten. Har prövat att sova 4 pers i den men kan inte rekommendera det. 2 går utan problem.

Positiva egenskaper:

Båten har en konstruktion med en centerbordsköl som är ihålig och som har fack där man lägger i blytackor. Tar man ur blytackorna flyter kölen upp och man kan utan problem gå in i grunda vikar.

Problem / svaga punkter:

Min första motor till båten var en seagul med en liters tank och ytterst osäker startförmåga. Efter att ha bytt den mot en Evenrude 4h blev livet klart lättare.

Genomförda förbättringar:

Sytt ett kapell till den som täckte hela brunnen och gav ordentligt utrymme. Givetvis även underhåll av trämasten, rodret mm.

Övriga kommentarer:

Seglade båten från 14 års ålder och upplevde den som en perfekt ungdom och äventyrsbåt.