Bellona 23


Åsikt inskickad

av Karl Sitell, 2004-08-17


Båtens årsmodell:

1979

Års erfarenhetet av modellen:

1 år, Familjesegling

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Efter en säsong är det mest påfallande att den kryssar bra, utan att stampa i motsjö.

Hur det är att bo i båten:

Anledningen till att vi valde Bellonan är att man har fyra fullängdskojer, detta då förpiken och ruffkojerna är förskjutna i höjdled med ca 30 cm. Två vuxna och två barn sover mycket bra, även om höjden i förpiken ev. kan upplevas som lite låg.

Positiva egenskaper:

Ingen järnköl som rostar. Bra på kryss. Mycket rymlig inuti men mängder av stuvutrymme, för en båt på 23 fot.

Problem / svaga punkter:

Läckage vid styrbords reling. Svårt att lokalisera läckaget. Fördäcket verkar vara något svagt, det känns att det sjunker ned något då man går på det.

Genomförda förbättringar:

Inga än så länge, båten var i mycket bra skick då vi köpte den. Ett rullsystem vore roligt att ha framöver!

Övriga kommentarer:

Om du har synpunkter på förbättringar eller funderingar över lösningar kontakta gärna mig!