Monark 606


Åsikt inskickad

av Tom Gun dtofte-Bruun, 2004-07-21


Båtens årsmodell:

1974

Års erfarenhetet av modellen:

12 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Great boat to sail. Easy handling, fast, fast manævering, lots of fun.

Hur det är att bo i båten:

Not applicable.

Positiva egenskaper:

Great fun. Easy handling.

Problem / svaga punkter:

Bailers do not really work.

Genomförda förbättringar:

Fitting a proper anchor. Fitting buoyancy tanks under the bow deck.

Övriga kommentarer:

Unfortunately mo boat, DEN 385, was lost during a fire at the clubhouse around 1998.