Crescent Skipper


Åsikt inskickad

av Thomas Seidenglanz, 2004-05-24
thomas.seidenglanz@foreign.ministry.se


Båtens årsmodell:

1976

Års erfarenhetet av modellen:

5 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Är förvånad över att alla andra som skrivit synpunkter här har hävdat att båten går att kryssa med. Visserligen kan det för egen del bero på att jag på senare år har seglat betydligt större och sportigare båtar men ändå minns jag väl den gång som jag försökte kryssa över Björkfjärden i hård vind och kunde konstatera att jag hade lyckats komma en halv sjömil framåt på tre timmar. Undanvindssegling är väl motsvarande andra båtar av liknande typ.

Hur det är att bo i båten:

Det var i slutet av det glada åttiotalet, jag var några år över tiostrecket och hade just fått min första båt. Frihetskänslan var total och den lilla Skippern - "Prillan" hette hon - var drömmen för mig som ung grabb. Jag kunde segla ut på vattnet och till och med sova över. Längre än så sträckte sig inte mina pretantioner och till det ändamålet ägnade hon sig väl. I början var min far med ut några gånger och vi kunde bo hyfsat ombord i ett par dagar. Emellertid har jag familj och småbarn och att åter ge mi

Positiva egenskaper:

De främsta argumenten för en Skipper är nog enligt min mening de att den erbjuder ett mycket okomplicerat båtliv för en summa pengar som nog vem som helst borde ha råd med. Båten är bra byggd och plasten väl tilltagen. Beroende på den enkla utförningen av alla plastytor är hon också lätt att vårda och hålla ren. Storlek samt vikt är även fördelaktiga vid upptagning och sjösättning.

Problem / svaga punkter:

Några direkta kvalitetsbrister eller dylikt har jag inte stött på. Å andra sidan så är det inte mycket som kan gå sönder på en så enkel båt. En nackdel kan vara att självlänsen inte har någon form av inbyggd backventil. Vid backning för motor forsar det in ruskiga mängder med vatten i sittbrunnen.

Genomförda förbättringar:

Då min far köpte våran Crescent Skipper hade den av någon föregående ägare byggts om till motorbåt, varför kölen tagits bort och mast saknades. Det enda vi fick med som påminnde om segling var seglen. Ett år körde vi henne som motorbåt innan pappa sedan gick och svetsade ihop en köl i stål av egen konstruktion och köpte en gammal mast som var alldeles för lång, kapade denna och själv tillverkade en rigg enligt originalritningar. Detta är väl bortsett från en mängd renoveringsarbeten som vi utfört det enda s

Övriga kommentarer:

Våran Crescent Skipper såldes någon gång runt 1990 till en bekannt som seglade henne ett par år under namnet Doris II innan hon såldes vidare varefter hennes fortsatta öden ej är kända.