Albin 78


Åsikt inskickad

av Göran Persson, 2004-03-20


Båtens årsmodell:

1979

Års erfarenhetet av modellen:

4 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Båten är riggad som en segelbåt, enligt min mening, skall vara. D v s den har tillräcklig segelyta för att motivera besättningen till segling i lätt väder. När det friskar i är den lätt att reva. Båten kan upplevas vek vid stillaliggande. Detta beror till stor del på att däcket är bredare än skrovet genom den utåtriktade sammanfogningen mellan däck o skrov. Jämfört med t ex Maxi 77 som känns betydligt stabilare p g a sitt indragna däck och slaget i vattenlinjen. Slaget ger en fördel när båten är förtöjd men

Hur det är att bo i båten:

Helt OK för båtstorleken. Fem kan övernatta men under längre tid är fyra max, två-tre funkar allra bäst. Vi är två och en hund.

Positiva egenskaper:

Jag hade Cirrus i början av 80-talet och var då från Maxi van att köra fullt i alla lägen. Det funkade inte särskilt bra. Vi låg ofta "på tvären". Det gick inte fort och hustrun var rädd att falla överbord. Efterhand har jag lärt mig hantera trim och yta. När vi nu trappat ner seglandet och återvänt till Cirrus går det "som tåget". Den gångna säsongen (-03) var vi med i fyra kappseglingar med tre 1:or och en 3:a. En av förstaplatserna var i en segling där medelvinden var 15 m/s, 110 % fock och ett rev gav d

Problem / svaga punkter:

Infästningen för mantågsfötterna måste förstärkas. Relativt enkel operation beskriven på A 78 klubbens sidor. Utfört på många båtar.

Genomförda förbättringar:

Diamantstagen har ingen funktion om man sätter an riggen som en 7/8-delsrigg skall stå, ungefär dubbelt så hårt som de flesta står. Skrovet tål den hårda ansättningen. F ö är vår båt standard.

Övriga kommentarer:

Fantastiskt att en så gammal konstruktion kan kännas så modern.